Menu Zamknij

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne

świadczenia niepieniężne na rzecz spółki

Każdy ze wspólników zgodnie z art. 176 KSH może pobierać wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się usługi wykonywane na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę na podstawie uchwały spółki. Zakres powtarzających się usług wykonywanych na rzecz spółki zawarty jest w uchwale spółki.