Menu Zamknij

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne

świadczenia niepieniężne na rzecz spółki

Każdy ze wspólników zgodnie z art. 176 KSH może pobierać wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się usługi wykonywane na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę na podstawie uchwały spółki. Zakres powtarzających się usług wykonywanych na rzecz spółki zawarty jest w uchwale spółki.

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne odnosi się do formy rekompensaty, która jest oferowana pracownikom lub współpracownikom firmy w formie innej niż bezpośrednie płatności pieniężne. Te świadczenia mogą obejmować szeroki zakres benefitów i są często stosowane jako sposób na zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz na poprawę zadowolenia i lojalności pracowników.

Przykłady świadczenia niepieniężne:

  1. Ubezpieczenie zdrowotne – jedno z najbardziej pożądanych świadczeń, które może obejmować również członków rodziny pracownika.
  2. Ubezpieczenie na życie i pakiet socjalny – zapewniające ochronę w różnych nieprzewidzianych okolicznościach życiowych.
  3. Fundusz emerytalny – dodatkowe środki na emeryturę, często z wkładem zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
  4. Samochód służbowy – do użytku prywatnego i zawodowego, często z pokryciem kosztów paliwa, serwisowania itp.
  5. Subskrypcje i członkostwa – dostęp do platform edukacyjnych, siłowni, klubów sportowych czy kulturalnych.
  6. Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej – choć to nie świadczenie materialne w tradycyjnym sensie, jest bardzo cenione przez pracowników ceniących równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.
  7. Bonifikaty na produkty i usługi firmy – zniżki na produkty lub usługi oferowane przez firmę.

Znaczenie świadczenia niepieniężne:

Świadczenia te mają kluczowe znaczenie w budowaniu zadowolenia pracowników i mogą być decydującym czynnikiem przy wyborze oferty pracy. Dla pracodawców jest to sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, szczególnie w branżach, gdzie rynek pracownika jest bardzo konkurencyjny.

Podatkowe aspekty świadczeń niepieniężnych:

Warto zauważyć, że świadczenia niepieniężne mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce na przykład, niektóre świadczenia niepieniężne są traktowane jako przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu. Jest to ważny aspekt, który zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni wziąć pod uwagę przy negocjowaniu i akceptowaniu takich form wynagrodzenia.

Podsumowując, wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne jest ważnym elementem strategii wynagrodzeń w wielu organizacjach. Oferuje one pracownikom wartościowe benefity, które mogą znacznie przyczynić się do ich zadowolenia z pracy i lojalności wobec firmy.