Filmy reklamowe

Oferujemy filmy reklamowe, montaż filmów, przeróbki. Filmy tworzymy na bazie własnych nagrań lub na dostarczonych przez klienta. Filmy dostosowane są do odtwarzania reklam na telebimach, portalach społecznościowych, stronach internetowych a także jako reklama telewizyjna. Koszt filmu reklamowe od 150zł netto nagranie + od 150zł netto montaż filmu do 30 sekund.