Menu Zamknij

Certyfikat rezydencji google 2021

Naczelnik urzędu skarbowego dla korzystających z google AdWords wysyła do firm wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku zastosowania zwolnienia z opodatkowania tj. oryginału certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Certyfikat rezydencji google 2021